Política de privacitat

Juny 2021

PULLMAN ASSESSORS es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per PULLMAN ASSESSORS, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractats segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que a pesar que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. PULLMAN ASSESSORS no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i EL 3/2018)

Responsable del tractament

PULLMAN ASSESSORS

NIF: B66563552

RAMBLA DEL CELLER, 127 08172 Sant Cugat del Vallés (BARCELONA)

Email: info@pyp-asociados.com

Finalitat del tractament

Oferir i gestionar els nostres serveis informàtics.

Legitimació

De manera general la legitimació per al tractament de les dades es trobarà en el consentiment obtingut de l’interessat o en l’execució del contracte de serveis.

Destinataris

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Reclamació

Els interessats poden dirigir-se a l’AEPD per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació en les “Preguntes sobre privacitat”.

Preguntes sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

PULLMAN ASSESSORS

NIF: B66563552

RAMBLA DEL CELLER, 127 08172 Sant Cugat del Vallés (BARCELONA)

Email: info@pyp-associats.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per a gestionar els nostres serveis informàtics.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres per a fer-nos una consulta les tractarem per a donar-li resposta.
 • Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per a enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

Quant temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals en qualsevol moment, i després, durant els terminis establerts per a complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del Codi Comerç, i a efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per a tractar-los es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dona.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens el comunicarà tan aviat com tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.
💬 ¿Necesitas ayuda?
1
💬 ¿Necesitas ayuda?
¡Hola! 👋
Estamos encantados de resolverte cualquier duda o aportarte más información.
👉 ¿En qué podemos ayudarte?